Pokyny

Pokyny ke stažení v PDF-formátu jsou je stažení ZDE nebo jsou k prostudování níže.
 

Datum konání:                    

16.4.2016 (sobota), obec Doksy, TERMIT 25, GPS 50.5602769N, 14.6658992E

Pořádající orgán:                

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:              

Orientační klub Doksy, z.s.

Předpis:                              

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016

Shromaždiště:                    

Doksy, Bezdězská 260- Rekreační středisko TERMIT 25, GPS 50.5612142N, 14.6665811E
příjezd na shromaždiště bude značen od odbočky z hlavní silnice I/9 (viz plánek příjezdu)

Do restaurace vstup pouze v botách bez hřebů.

Oddílové stany je možno stavět pouze na místě tomu určeném.

Vzdálenosti:                       

parkoviště – centrum závodu:     
do 500 m.
centrum závodu- zastávka pro odjezd autobusu na start:

300 m (značeno modrými fáborky doplněné reflexy).
výstup z autobusu - start :
700m (značeno modrými fáborky doplněné reflexy)
Cíl :
 
v centru závodu.

Doprava na start:               

Na start bude zajištěna autobusová kyvadlová doprava, doba jízdy autobusu je 15minut,  z výstupu autobusu je vzdálenost na start 700 m (značeno modrými fáborky doplněné reflexy). V místě výstupu z autobusu ani startu není možné parkovat (bude hlídáno Policií ČR).

Doporučujeme využít kyvadlový autobus odjíždějící nejpozději 40 minut před startem (UPOZORNĚNÍ: za pozdní příchod na start pořádající subjekt nezodpovídá, zvolte využití správného autobusu podle vlastního zvážení). Časy odjezdu autobusů budou vyvěšeny na shromaždišti, u nástupiště autobusu a na webu.

Parkování:                         

OSOBNÍ AUTOMOBILY: povinně na louce vzdálené cca 500 m od shromaždiště (bude organizováno pořadateli), parkovné 20 Kč na celý den. Prosíme neparkujte v obci Doksy mimo vyhrazené parkoviště pro tento závod, zamezíte případným konfliktům s místními občany!!!

AUTOBUSY : parkují na jiném místě než osobní auta. Pro informace volejte 602118101 (Koštejn, p.kostejn@sapmimon.cz). Předem nenahlášené autobusy mohou mít se zaparkováním problémy; parkovné autobusu 90 Kč na celý den. Autobusy musí parkoviště opustit do neděle 9.30 hodin.

Prezentace:                        

Rekreační středisko TERMIT 25 – sobota 16.dubna 2016, od 18.00 do 20.00 hodin.

Kategorie:                          

Mistrovství ČR:     D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

 Veteraniáda ČR:     D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80

 Veřejný závod:       T

Systém ražení:                   

SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě. Za ztrátu vypůjčeného čipu budeme požadovat 800,- Kč.

GPS tracking :                   

Vybraní závodníci kategorií D18,D20,D21,H18,H20,H21,obdrží 10 minut před startem v předstartovním prostoru GPS jednotku.
Seznam vybraných závodníků je zveřejněn na webu pod zvláštním odkazem a bude vyvěšen na shromaždišti
Závod bude možno sledovat od 23:30 na adresách:

‒      H21      https://www.tulospalvelu.fi/gps/20160416h/

‒      D21      https://www.tulospalvelu.fi/gps/20160416d/

Start 00:                             

00=21.00 – intervalový (viz oddíl „Doprava na start“); vstup do koridorů je 3 minuty před startem, mapy budou umístěny v posledním koridoru řazené podle kategorií, odběr mapy je v okamžiku startu. U startu bude možnost odložení oblečení, které bude převezeno na shromaždiště (pořadatel za odložené oblečení neručí).

Časový limit:                     

150 minut.

Cíl:                                    

Cíl v centru závodu.

Upozornění:                       

Tratě kategorií H21 obsahují rozdělovací metodu a závodníci budou proto nalosováni ve 2 skupinách. Prosím dávejte pozor a odeberte si správnou variantu mapy a popisů (H21L, H21S).

Kategorie H18 – H40 a D21 mohou v některých variantách postupů narazit na špatně viditelné oplocenky. Oplocenky jsou vyznačeny v mapě, a z důvodu bezpečnosti budou v terénu rovněž vyznačeny nataženou páskou. Nejedná se však o zakázaný prostor.

Zakázané prostory:            

 Všechny lesní prostory kolem centra závodu jsou zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí sběrné kontroly a prostor doběhu do cíle je zakázaným prostorem (viz plánek).

V průběhu závodu je zakázáno vstupovat do prostorů označených v mapě symbolem 709:

‒      2. zóna CHKO - v terénu neznačeno, probíhá se povinným úsekem;

‒      prostor před klubovnou Golfového klubu na postupu na sběrnou kontrolu u některých kategoriích - v terénu vyznačeno páskou.

!!! Upozornění pro ubytované v ubytovacím zařízení Poslův mlýn – jediný možný přístup na shromaždiště závodu je po zpevněné cestě zleva kolem golfového hřiště (viz plánek níže).

Odběr map v cíli:               

Mapy se vybírají v cíli, výdej bude zahájen po odstartování posledního závodníka

Mapa:                                  

MČR+H35: Spáleniště - Bezděz 1:15 000, e5m, formát 240x340mm, ofsetový tisk

Ostatní kategorie: Spáleniště 1:10 000, e5m, formát 420x297 mm, digitální tisk

Stav mapy : 04/2016, Autor: Tom Novák, Mapový klíč : ISOM 2000

Mapy jsou vodovzdorně upraveny.


Zvláštní mapové symboly :

 zelené kolečko - výrazný strom

 zelený křížek - vývrat

Parametry tratí:                  

Parametry tratí jsou ke stažení na webových stránkách závodu.

Popisy kontrol:                   

ve formě piktogramů na všech závodních mapách a dále jsou k dispozici na shromaždišti, samoobslužný odběr.

Kontroly v lese (s reflexy):  

stojan, lampion, SI, rezervní kleště a reflexní pásek.

Povinné úseky:                   

od cedule start na začátek orientace (100m)- značeno plastovými páskami.

od sběrné kontroly do cíle (200m) - značeno plastovými páskami.

od kontroly č. 57 probíhají všechny kategorie povinným úsek přes 2. zónu CHKO (bude značeno fáborky- 100 m).

Terén:                                 

Rychlý, plochý, dobře průběžný s hustou sítí cest a průseků a malým počtem terénních a porostových detailů; v menší části členitý, kopcovitý, s terénními i porostovými detaily místy i hůře průběžný.

WC:                                    

možno využít WC Restaurace a toalety před restaurací. Dále po cestě na start budou přistaveny 2 ks TOI TOI.

Mytí, převlékání:                 

k mytí využít společné umývárny v centru závodu, převlékání v oddílových stanech, které bude možno postavit na vyhrazeném prostoru.

Občerstvení:                       

v cíli voda, iontový nápoj + prodej na shromaždišti; Na trati je občerstvovací stanice pro kategorie D21, H18, H20, H21L, H21S, H35, H40 (voda, iontový nápoj). V době závodu bude otevřena restaurace- pití, jídlo dle nabídky: https://www.machovojezero-termit25.cz/stravovani.

Startovní listina:                 

startovní listina je zveřejněna pod zvláštním odkazem na webu závodu, dále na ORIS, vyvěšena bude na shromaždišti a na startu, oddílové startovní listiny jsou na ORIS a budou vydány klubům při prezentaci.

Vyvěšování výsledků:         

průběžně na shromaždišti.

Vyhlášení výsledků:            

Mistrovství ČR: 17.4.2016 společně s vyhlašováním Českého poháru štafet pořádané OOB TJ Turnov (první tři v kategoriích obdrží diplomy, medaile a upomínkovou cenu s logem závodu).

Veteraniáda ČR: vyhlašování cca v 0:45 až 01:00 hodin na shromaždišti (první tři v kategoriích obdrží diplomy, vítěz upomínkovou cenu s logem závodu).

Protesty:                             

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení závodu s vkladem na adresu HR (Petr Karvánek, R1, U mlékárny 2390, 470 01 Česká Lípa).

Hlavní funkcionáři:            

ředitel závodu:      Pavel Koštejn (R3)

hlavní rozhodčí:     Petr Karvánek (R1)                               

stavitel tratí:          Daniel Novák (R2)

Informace:                          

email: p.kostejn@sapmimon.cz

Web: https://2016.mcrnob.cz/

Telefon: +420 602 118101 (Pavel Koštejn)

Jury:                                   

Farář Václav LPU5201, Plochová Dominika DKP8651, Procházka Jan PGP8407;


První pomoc                        

závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta na shromaždišti u cíle

Ubytování:                          

Kluby, které si objednaly ubytování, obdrží poukazy na ubytování pro příslušný počet lidí v obálce při prezentaci. Tělocvična bude otevřena od 18.00-20.00 hodin (pro uložení věcí), a od 22.00 hodin (po 22.00 hodině je nutné mít u sebe poukaz na ubytování). V neděli je nutné tělocvičnu opustit do 9.00 hodin.

Upozornění:                        

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné škody způsobené účastníky závodů.

Je nutno dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody a soukromého majetku.

Závod se koná v CHKO. V lese může probíhat stahování dřeva, buďte opatrní. Účastníci závodů souhlasí s případným zveřejněním fotografií ze závodů.