Rozpis

27.1.2016 soutěžní komise sekce OB schválila rozpis závodu. Rozpis je možné v PDF formátu: 
 
 

 

ROZPIS MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDY V NOČNÍM OB

 

Datum a místo závodu:

16.4.2016 (sobota), obec Doksy, TERMIT 25, GPS 50.5602769N, 14.6658992E

Pořádající orgán:            

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Orientační klub Doksy, z.s.

Kategorie:

 • Mistrovství ČR:     D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
 • Veteraniáda ČR:    D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
 • Veřejný závod:      T

Přihlášky:

1.termín 31.3.2016; 2.termín 6.4.2016 (navýšené startovné o 50%), Po 6.4.2015 bude možno se přihlásit pouze do kategorií veřejného závodu. Přihlašovat lze dle uvedených termínů přes jednotný přihláškový systém ORIS https://oris.orientacnisporty.cz.

Vklady:

 • Mistrovské kategorie: H/D16-18: vklady dorosteneckých kategorií, kteří jsou registrovaní v ČSOS a včas se přihlásili, hradí Český svaz orientačních sportů;

H/D20, H/D21:   190,- Kč;

 • Kategorie veteraniády: H/D35-H/D55: 190,- Kč, H/D60 a výše:  160,- Kč;
 • Veřejný závod: 140,- Kč/závod
 • Půjčovné čipu:      40,- Kč

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli ve školní tělocvičně v Doksech. Ubytování v tělocvičně bude možné objednat v přihlašovacím systému ORIS. Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Informace o dalších možnostech ubytování budou uvedeny na webových stránkách závodu.

Úhrada:

Do 13.4.2015 na bankovní účet 903779369/0800, VS ve tvaru 9XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle  adresáře ČSOS 2016, potvrzení může pořadatel požadovat u prezentace, do poznámky uveďte zkratku klubu.

Prezentace:

Rekreační středisko TERMIT 25 – sobota 16.dubna 2016, od 18.00 do 20.00 hodin

Vzdálenosti:

 • parkoviště – centrum závodu: do 500 m;
 • Na start bude zajištěna autobusová kyvadlová doprava, z výstupu autobusu je vzdálenost na start 700 m;
 • Cíl v centru závodu.

Mapa:

 • MČR+H35: Spáleniště 1:15 000, e5m, formát 240x340mm, ofset;
 • Ostatní kategorie: Spáleniště 1:10 000, e5m, formát 420x297 mm, digitálně;
 • Možné úpravy nebo doplnění budou uvedeny na stránce závodu a v pokynech.

Terén:

Rychlý, plochý, dobře průběžný se sítí cest a průseků a malým počtem terénních a porostových detailů; v menší části členitý, kopcovitý, s terénními i porostovými detaily.

Parkování:

Na louce vzdálené od shromaždiště do 500 m; kluby, které přijedou autobusem oznámí mailem (na p.kostejn@sapmimon.cz) tuto skutečnost řediteli závodu¨.

Start 00:

00=21.00 – intervalový

Systém ražení:

SPORTident

Informace:

 • email: p.kostejn@sapmimon.cz
 • Web: https://2016.mcrnob.cz/
 • Telefon: +420 602 118101 (Pavel Koštejn)

Hlavní funkcionáři:

 • ředitel závodu:      Pavel Koštejn (R3)
 • hlavní rozhodčí:    Petr Karvánek (R1)
 • stavitel tratí:         Daniel Novák (R2)

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc bude pouze v centru závodu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016.